Наказ МОН Про затвердження Положення про наукові товариства учнів

ЗАЯВКА на участь у І (II) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України

Н АКАЗ Про результати проведення І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницькихробіт учнів-членів МАН України у 2019-2020 н. р.

Н А К А З Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницькихробітучнів-членів Київськогообласноготериторіальноговідділення МАН України в 2019-2020 навчальному році

ВИМОГИ до написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ І ТА ІІ ЕТАПІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУНАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТУЧНІВ – ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Результати участі конкурсу-захисту МАН 19-20 н.р

Система оцінювання