13 березня 2020 року в Університеті державної фіскальної служби України відбулася зустріч педагогів міста та науковців. За останні роки розвиток інформаційних технологій зробив актуальною проблему модернізації системи освіти. Суть такої модернізації найбільше відбилася в концепції дистанційної освіти, яка, завдяки такому глобальному явищу як Інтернет, охоплює широкі шари суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку. Тому на зустрічі обговорено шляхи якісної реалізації дистанційної форми освіти для школярів міста. Перший проректор з навчально-методичної та виховної роботи УДФС України Олег Шевчук, директорка Навчально-наукового центру інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання Леся Кайдаш та завідувачка відділу профорієнтаційної роботи Валентина Тарнавська запропонували співпрацю щодо створення спільних освітніх курсів для учнів на основі діючої в УДФС України платформи дистанційної освіти Мoodle. Ініціативна група педагогів та заступник начальника управління освіти міста Вікторія Баран підтримали ідею створення курсів авторських відеоуроків з різних дисциплін педагогами міста у співпраці з науковцями та використанням матеріально-технічної бази університету.
Сучасний динамічний розвиток технологій та актуальні освітні потреби сьогодення вимагають швидких темпів впровадження різних форм освіти і в нашому регіоні, отож сподіваємося на тривалі та плідні перспективи співпраці.