Дитячий садок – велика країна,
                        А серце країни – маленька дитина

 

 

 

Найпершою станцією сучасного мегаполісного освітнього метрополітену є дошкільна освіта. Системне управління якістю – нова парадигма управління у сфері дошкільної освіти, що пов’язана з висуненням якості в низку пріоритетних завдань функціонування системи дошкільних навчальних закладів.

Триває постійний пошук шляхів творчого зростання дітей з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей та можливостей зростати здоровими, вільними та щасливими. Забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти, виховання здорової та компетентної особистості є головними пріоритетами управління освіти, дошкільних навчальних закладів міста.

Сучасна суспільна  дошкільна освіта  Ірпеня – це 14 закладів дошкільної освіти, дошкільне відділення  НВО «Освіта», 16 приватних дошкільних закладів, які отримали  ліцензію   на   провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.

 Сьогодні дошкільні навчальні заклади різних форм власності  відвідують  4004 дітей відповідного віку:

       заклади комунальної форми власності – 3617 дітей;

       приватні заклади – 387 дітей. 

Важливою якісною характеристикою результативності роботи садочків є стан здоров’я їх вихованців. Зберегти психічне і фізичне здоров’я кожної дитини – одне з провідних завдань дошкільного закладу. Всі діти у садках  охоплені постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі. 14 старших медичних сестер і 3 лікаря проводять  динамічне спостереження за станом здоров’я і фізичним розвитком дітей, за організацією рухового режиму, оздоровленням дітей дошкільного віку та первинною профілактикою захворювань.

Для дітей з особливими освітніми потребами в регіоні функціонує 6 логопедичних груп і 3 логопункти. В  них 334  дитини навчаються й отримують лікувально-відновлювальну терапію та корекційно-реабілітаційну допомогу. Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують відповідної реабілітації, корекції фізичного або розумового розвитку здійснюється за окремими програмами й методиками як у дошкільних навчальних закладах у групах спеціального призначення, так і в умовах інклюзивної освіти в групах загального розвитку.  В місті та селищах функціонують 6 інклюзивних груп, в яких отримують кваліфіковану допомогу 110 дітей.  

Домінанти розвитку дошкільних навчальних закладів міста – якість, інноваційність, конкурентоспроможність.

Від якості дошкільної освіти залежить якість освіти на наступних ланках, тому пошук методів поліпшення управління якістю освітніх послуг у дитячих освітніх закладах міста  – соціально значуще питання. 

Покращення якості освіти у закладах дошкільної освіти координується по таких напрямках:

якість освітнього середовища ;

якість освітнього процесу ;

якість результатів освітнього процесу ;

доступність якісної освіти;

відповідність освітнім стандартам;

наступність у здобутті якісної освіти.

         В ЗДО задекларували свою орієнтацію на стратегію сталого розвитку, працюють  на засадах гуманної педагогіки.

         В   освітній процес закладів дошкільної освіти впроваджуються такі інноваційні технології та інноваційні методики:

 -елементи ТРВЗ та елементів технології розвитку творчої особистості за методикою Г. Альтшуллера;

-навчання читанню за методикою Г. Домана;

-навчання ранньому читанню за методикою М.Зайцева;

-впровадження педагогічних технологій М.Монтессорі;

-сенсорний розвиток раннього віку за допомогою впровадження пальчикового ігротренінгу;

-використання спадщини В.О.Сухомлинського;

-розвиток пізнавальної сфери дошкільників за допомогою багатоканальної діяльності;

-використання прийомів казко – терапії з метою розвитку творчих та мовленнєвих здібностей;

-використання аудіювання , як виду мовленнєвої діяльності;

-застосування методики М. Єфименко “Театр фізичного виховання”;

-використання пальчикового ігротренінгу; 

-впровадження елементів елементарного музикування за системою Карла Орфа.

         Провідним мотивом у діяльності садків є пошук нестандартних форм виховання і навчання дітей, формування їх самостійності, пізнавальної активності, розвитку здібностей.

2019 р.

1.Лист МОН від 10.04.2019 №1/9-235 “Щодо порядку зарахуваннядітей до інклюзивних та спеціальних груп ЗДО”

2.Лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році

3.Лист МОН України №1/9-419 від 02.07.2019 “Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році

4.Лист МОН від 18.07.2019 № 1/9-462 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної службі у системі освіти на 2019-2020 н.р.”

5.Лист МОН № 1/9-498 від 05.08.2019 “Методичні організації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р” 

6.Лист МОН від 16.08.2019 №1/9-523 “Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році

7.Наказ МОН від 01.04.2019 №423 “Про затвердження Типового перелікуспеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти

2018 р.

1.Лист МОЗ № 111−01÷89 від29.03.18 року «Щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладу дошкільної освіти»

2.Наказ МОН № 372 від16.04.2018 року «Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти»

3.Лист МОН від13.06.2018 № 1÷9−386 «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 20182019 навчальному році»

4.Лист МОН від15.06.2018 № 2÷9−392 «Щодо відрахування вихованців закладів дошкільної освіти»

5.Лист МОН від 13.11.2018 № 1/9-691 “Щодоорганізації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти

6.Наказ МОН Українивід 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»

7.Лист МОН  від 07.11.2018 № 6.7-1120 «Про необхідністьзабезпечення доступності навчальних приміщень»

Особливості розробки та впровадження системи НАССР у харчоблоках закладів освіти. Презентація
 
Основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів. Презентація
 
Особливості розробки та впровадження системи НАССР в закладах дошкільної освіти. Презентація

Організація роботи закладу в умовах карантину: нормативні орієнтири. Презентація

Як організувати методичну роботу в дитсадку віддалено. Презентація 

Робота в умовах пандемії: інструкція для медсестри дитсадка. Презентація.

Як протистояти пандемії: робота психолога під час карантину. Презентація

ЗДО №4 «Казка» «Робота педагогічних працівників на час карантину» Презентація

50 обов’язкових завдань для дошкільника на карантині (ознайомитись)