Використання публічних коштів, фінансові звіти та використання благодійних коштів і матеріалів

Кошторис на 2024 рік Центру професійного розитку педагогічних працівників 
Кошторис на 2022 рік Центру професійного розитку педагогічних працівників 
Зміни до бюджетних паспортів (03.2020)
Зміни до бюджетних паспотрів (02.2020)
Паспорти бюджетних програм на 2020 рік
Звіти по паспортах бюджетних програм та аналіз ефективності бюджетних програм (20.01.2020)

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

Результат аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01.01.2019р.

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 р.

Паспорти бюджетних програм на 2019р. 

Зведений кошторис на 2019р.

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету станом на 01.01.2019

БАЛАНС на 01 січня 2019 року

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2018 рік

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги(форми №4-1д, №4-1м), за 2017р.  

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 січня 2018 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2017 рік

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за ІІІ квартал  2017 року

Звіт пр надходження та використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень(форма  № 4-2 м), за ІІІ квартал 2017 року

БАЛАНС  на 1 жовтня 2017 року

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати,затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет),за жовтень 2017 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-3д, № 4-3 м),за 3 квартал  2017 року

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма  № 4-1м) за ІІІ квартал 2017 рік

Зведений звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за ІІІ квартал 2017 р.

Зведений звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 жовтня 2017 року