Закон України «Про освіту»

 
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наказ Мінсоцполітики № 1143 від 10.08.2018 року Пpo затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»

Наказ МОН від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»

Наказ МОН № 1021 від 13.07.2017 року Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня

Лист МОН № 1/9-190 від 02.04.18 року Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи

Наказ МОН від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

Наказ МОН № 1222 від 21.08.13 року зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1009 від 19 серпня 2016 року Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти

Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Наказ МОН № 804 від 07 червня 2017 року Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 5-9 класів

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 10-11 класів

Наказ МОН від 14.07.2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (5-10 класи)

Наказ МОН від 13 квітня 2011 року №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (11 класи)

Наказ МОН України від 13.02.2018 №137«Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи».

Наказ МОН №601 від 20 липня 2004 року «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН від 09 грудня 2009 р. №1114 «Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН від 14 грудня 2012 № 1423 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН від 22.06.2016 №704 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»

НОВЕ! Наказ МОН від 26.06.2017 року № 709 Про визнання такими, що втратили чинність,Державні санітарні правила та норми «Влаштуванняі обладнання кабінетів комп’ютерної технікив навчальних закладах та режим праці учнівна персональних комп’ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98.

Наказ Мінсоцполітики № 207 від 14.02.2018 року Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями

Протидія булінгу

   Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VIII.

      Лист Міністерства освіти і науки України « Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» № 2657-VІІ 18.12.2018 » № 1/11-881 від 29.01.2019

      Лист Міністерства освіти і науки України « Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» № 1/9-790 від 29.12.2018

      Наказ Міністерства освіти і науки України «Деякі питання реагування на випадки булінгу, (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» № 1646 від 28.12.2019

      Наказ Міністерства освіти і науки України « Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 року № 293» від 20.03.2020 № 420

       Лист Міністерства освіти і науки України «Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 20.03.2020 № 6/480-20

     Лист Міністерства освіти і науки України «Роз’яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646»                № 1/9-207 від 13.04.2020

Безпечне освітнє середовище

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

Санітарні норми і правила, державні гігієнічні нормативи: 

«Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів», затв. наказом МОЗ України від 24.03.2016 №234;

ДСанПіН 5.5.2.008-2001 «Влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»;

«Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», затв. наказом МОЗ України № 280 від 23.07.2002.

Наказ Міністерства освіти і науки України  « Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» № 521 від 01.06.2010 р.

Наказ Міністерства освіти і науки України « Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми «Влаштуванняі обладнання кабінетів комп’ютерної технікив навчальних закладах та режим праці учнівна персональних комп’ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98»  № 709 від 26.06.2017 р.

Наказ Міністерства соціальної політики України   «Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» № 207 від 14.02.2018 р.

 Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2019 р. № 659

Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 р. № 974

від 13.01.2005

№2342-IV

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

від 26.04.2001 

№2402-III

Про охорону дитинства

ДСанПіН 4.2-180-2012 Державні санітарні правила і норми «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»;

І.Базові.

1.Конституція України. Переглянути

2.Закон “Про освіту”, затверджений 05.09.2017 року (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380).Переглянути

3. Закон “Про дошкільнуосвіту”, (ВідомостіВерховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259), зі змінамита доповеннями. Переглянути

4.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція). Переглянути

5.Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст.142).Переглянути

6.Конвенція про права дитини. Переглянути 

7.Закон України від 06.09.2018 року №2541-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»

8.Національнастратегіярозвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Переглянути

ІІ. Установчі документи

1.Положення про дошкільний навчальний заклад. затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305. Переглянути

3.Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів (затверджені наказом Міністерства освіти і науки №1055 від 04.11.2010). Переглянути

 4.Наказ МОН України №446 від 20.04.2015 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»

ІІІ. Діловодство

1.Правила організації діловодства та архівногозберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.(наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5. Переглянути

2.Примірна інструкція з діловодства у ДНЗ (наказ Міністерстваосвіти і науки від 01.10.2012р. №1059) Перегянути

ІV.Медичне обслуговування

1.Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496). Переглянути

2. Порядок медичногообслуговуваннядітей у дошкільних навчальних закладах,затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826 Переглянути

3.Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (наказ МОЗ від 24.03.2016 р. №234)Переглянути

V. Харчування

1.Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 р. №298/227. Переглянути

2. Закон про дитячехарчуваннявід 14.09.2006 року №142-V. Переглянути

3. Нормихарчування у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженіпостановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591. Переглянути

5.Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 01.06.2005 р. №242/329. Переглянути