Протидія булінгу:

   Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VIII.

      Лист Міністерства освіти і науки України « Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України “Про внесення змін до деких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)” № 2657-VІІ 18.12.2018 » № 1/11-881 від 29.01.2019

      Лист Міністерства освіти і науки України « Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» № 1/9-790 від 29.12.2018

      Наказ Міністерства освіти і науки України «Деякі питання реагування на випадки булінгу, (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» № 1646 від 28.12.2019

      Наказ Міністерства освіти і науки України « Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 року № 293» від 20.03.2020 № 420

       Лист Міністерства освіти і науки України «Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 20.03.2020 № 6/480-20

     Лист Міністерства освіти і науки України «Роз’яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646»                № 1/9-207 від 13.04.2020

Безпечне освітнє середовище

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

Санітарні норми і правила, державні гігієнічні нормативи: 

«Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів», затв. наказом МОЗ України від 24.03.2016 №234;

ДСанПіН 5.5.2.008-2001 «Влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»;

«Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», затв. наказом МОЗ України № 280 від 23.07.2002.

Наказ Міністерства освіти і науки України  « Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» № 521 від 01.06.2010 р.

Наказ Міністерства освіти і науки України « Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми «Влаштуванняі обладнання кабінетів комп’ютерної технікив навчальних закладах та режим праці учнівна персональних комп’ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98»  № 709 від 26.06.2017 р.

Наказ Міністерства соціальної політики України   «Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» № 207 від 14.02.2018 р.

 Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2019 р. № 659

Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 р. № 974

від 13.01.2005

№2342-IV

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

від 26.04.2001 

№2402-III

Про охорону дитинства

ДСанПіН 4.2-180-2012 Державні санітарні правила і норми «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»

І.Базові.

1.Конституція України. Переглянути

2.Закон “Про освіту”, затверджений 05.09.2017 року (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380).Переглянути

3. Закон “Про дошкільнуосвіту”, (ВідомостіВерховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259), зі змінамита доповеннями. Переглянути

4.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція). Переглянути

5.Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст.142).Переглянути

6.Конвенція про права дитини. Переглянути 

7.Закон України від 06.09.2018 року №2541-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»

8.Національнастратегіярозвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Переглянути

ІІ. Установчі документи

1.Положення про дошкільний навчальний заклад. затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305. Переглянути

3.Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів (затверджені наказом Міністерства освіти і науки №1055 від 04.11.2010). Переглянути

 4.Наказ МОН України №446 від 20.04.2015 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»

ІІІ. Діловодство

1.Правила організації діловодства та архівногозберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.(наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5. Переглянути

2.Примірна інструкція з діловодства у ДНЗ (наказ Міністерстваосвіти і науки від 01.10.2012р. №1059) Перегянути

ІV.Медичне обслуговування

1.Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496). Переглянути

2. Порядок медичногообслуговуваннядітей у дошкільних навчальних закладах,затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826 Переглянути

3.Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (наказ МОЗ від 24.03.2016 р. №234)Переглянути

V. Харчування

1.Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 р. №298/227. Переглянути

2. Закон про дитячехарчуваннявід 14.09.2006 року №142-V. Переглянути

3. Нормихарчування у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженіпостановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591. Переглянути

5.Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 01.06.2005 р. №242/329. Переглянути