Ефективна взаємодія в освіті – надзвичайно важлива, цікава і корисна. Нашому ліцею лише один рік, але сьогодні із впевненістю можемо стверджувати: Ірпінський академічний ліцей Національного університету біоресурсів і природокористування України Ірпінської міської ради Київської області – це сучасний, ліцензований, комунальний, багатопрофільний заклад осввти, який згуртовує дітей, розвиває й вдосконалює здібності, обдарування, творчі нахили, виховує лідерів. Ліцей – це команда висококваліфікованих педагогів на чолі із в.о. директором С.К. Березинець, обдаровані, допитливі  учні, зацікавлені (небайдужі) батьки та наші партнери: Національний університет біоресурсів і природокористування України, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж».

Успішна адаптація учнів до навчання у  закладі освіти – запорука якісного навчання. На початку навчального року кожен педагог зустрічається з проблемою адаптації учнів до навчального процесу, і роль класного керівника в успішній адаптації  важко переоцінити.

Адаптація до навчання це — процес активного і свідомого пристосування учня до нових для нього педагогічних умов, до вчителів, учнів класу за допомогою різноманітних способів і засобів. У цей період діти чекають змін на краще, бажають стати дорослішими, налагодити взаємини з учителями та однокласниками, у них виникає  бажання зрозуміти себе, свої здібності й особливості, свою унікальність і неповторність. Кожен класний керівник, знає:  це — найважливішій період для розвитку повноцінного спілкування і формування учнівського колективу.

Найкраще адаптуватися учням допомагають колективні справи.  Першою такою  справою стала для наших ліцеїстів участь у спортивних змаганнях до Дня першокурсника, що проводилися в Ірпінському економічному коледжі. Учні ліцею мали можливість продемонструвати свої уміння, творчі здібності, силу та витривалість, бажання перемагати. Свято вдалося на славу. Ліцеїсти згуртувалися, отримали яскраві враження і емоції, що так необхідні в періодадаптації до умов навчання у новому освітньому закладі.

Наступним був  конкурс талантів «Коледж має таланти». Такі позаурочні колективні заходи допомагають виявити й розвивати індивідуальні нахили та інтереси учнів, творчі здібності, налаштовують гарні взаємини з учнями.

Нова українська школа вчить дитину бути особистістю, працювати у команді, бажати експериментувати, не боятися. Ценове покоління, і вчитель має бути не для того, щоб писати на дошці, а щоб підказати, скерувати туди, де дитина зможе себе реалізувати. Актуальною у цьому сенсі є тісна взаємодія усіх учасників освітнього процесу.

Проблема педагогічої взаємодії активно розробляється в науці. Сьогодні багато пишуть про інтегровані, бінарні, партнерські уроки, як інноваційний інструментарій для вчителів. Переваги для учнів таких уроків очевидні: мотивація до навчання; формування ключових компетентностей; приклад учням про партнерство; командна робота, уміння знаходити компроміс. Для вчителів я б виділила наступні Переваги: персональний розвиток себе як учителя і особистості; можливості для творчості і реалізації власної автономії.

Безсумнівно, співучителювання – це нові можливості для усіх учасників освітнього процесу. Прикладом такої співпраці є проведення протягом року уроків хімії у 9-х класах учителем ліцею Несміян Тетяна Анатоліївна та викладачем циклової комісії маркетингу і торгівлі Ірпінського економічного коледжу к.с-г.н. Поцелуйко Миколою Петровичем на базі лабораторії «Дослідження якості продуктів харчування». Такі заняття сприяють формуванню в учнівської молоді сучасних уявлень про навколишній світ, науковий стиль мислення, наочно демонструють тісний зв’язок науки з життям та мотивують до навчання.Щиро дякуємо адміністрації коледжу за надану таку можливість.

Партнерські уроки з предметів Економіка та Фінансова грамотність практикують учитель ліцею, кандидат економічних наук Точиліна Ірина Валентинівна та викладачі коледжу Іванова Світлана Миколаївна та Чайка Лілія Вікторівна. Під час інформаційно-пізнавального уроку з використанням інтерактивного сервісу Kahoot ліцеїсти мали можливість перевірити свій рівень фінансової грамотності, стали учасниками гри-вікторини та отримали практичні навички з теми «Фінансова складова запозичень».

Викладачі циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін коледжу провели цілу низку цікавих, змістовних заходів. Серед них тренінги…та Гра-вікторина «Економічна абетка». Різноманітні завдання на кмітливість, розв’язування нестандартних ситуацій, тест-вікторина, ребуси сприяли розвиткові математичної компетентності ліцеїстів, знайомили з економічними поняттями.

А завідувачка лабораторії «Торговельно-технічного обладнання» коледжу Ковтун Олена Петрівна провела надзвичайно цікавий майстер-клас «Принципи роботи контрольно-касових апаратів».

Прикладом творчої співпраці, педагогічного партнерства викладачів іноземної англійської мови ліцею Хромчак Наталії Володимирівни та коледжу Івкової Наталії Миколаївни стало заняття з англійської мови, що відбулося напередодні Дня Святого Валентина для студентів групи 103 та учнів 10-Б класу. Юнаки та дівчатамали можливість розвинути свою комунікативну компетентність, познайомитися з історією свята, взяти активну участь у конкурсах, виготовленні валентинок, спілкуватися.

Окрім співучителювання, такі заходи є яскравим прикладом учнівського партнерства.

Шлях до професійного самовизначення – справа відповідальна. Дехто з наших ліцеїстів мріє стати науковцем, хтось пов‘яже своє майбутнє з підприємництвом, хтось обере інший напрямок, але всім як майбутнім компетентним фахівцям стануть у нагоді важливі навички: спостерігати, аналізувати та робити висновки, аргументувати свої думки, працювати в команді, втілювати ідеї на практиці, критично мислити. У співпраці з коледжем і університетом було започатковано профорієнтаційний проект, що дасть можливість  нашим ліцеїстам здійснювати безперервну освіту.

З цією метою протягом навчального року в ліцеї активно діяли наукові гуртки, що стали результативним прикладом ефективної взаємодіїнауковців університету та вчителів, класних керівників ліцею:

– «ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ» (керівник: Нікольська Ніна Вікторівна, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу);

– «ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ» (керівники: Буряк Руслан Іванович, доктор економічних наук, завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі та Рябчик Алла Володимирівна, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, кандидат економічних наук);

– «БІОТЕХНОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ» (керівник: Любова Оксана Володимирівна, доцент кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки).

Науковий гурток: мотивація до навчання; поглиблене вивчення шкільних предметів, формуванні індивідуальних уподобань та наукового світогляду; професійна орієнтація.

Науковий гурток «Основи програмування та ІТ».

В умовах стрімких змін сьогодення цілком природньо, що діти мають величезне бажання стати відмінними фахівцями з IT- технологій. А для цього необхідно постійно й наполегливо навчатися – переконаний керівник наукового гуртка «Основипрограмування та ІТ» Міловідов Юрій Олегович, старший викладачка федрикомп’ютерних наук НУБіП України. Особливо цінним у роботі гуртка є спрямування на розвиток логіки, критичного мислення, просторового уявлення, формування практичних навичок програмування.

Співпраця Ірпінського академічного ліцею з Національним університетом біоресурсів і природокористування України – це вимога часу, яка ніколи не зменшується. Стратегічне завдання нашої взаємодії –  забезпечити умови надання якісної сучасної освіти на основі принципів партнерства.

Кожна зустріч наших ліцеїстів з науковцями Університету є змістовною, цікавою та незабутньою!

Значною частиною профорієнтаційного проєкту є проведення екскурсій до університету та коледжу, зустрічі з професорсько-викладацьким складом, студентством.

Під час одного з візитів до університету ліцеїстам гуманітарно-правового напряму провели демонстраційні заняття на гуманітарно-педагогічному факультеті. Завідувачка федрипедагогіки, доктор педагогічних наук, професор Сопівник Руслан Васильович розповів про переваги та особливості навчання на факультеті, про наукові досягнення, участь студентів в наукових дослідженнях. 

На сам кінець хочу зазначити, що на нашу думку, не існує проблем співпраці школи та ВНЗ. У всіх нас є спільна мета – освіта та виховання майбутнього покоління, яку намагаються вирішити усі зацікавлені особи та заклади. Ми бачимо великі можливості співпраці не лише на рівні установ, а на рівні людського капіталу, що є як в ліцеї, так і в коледжі, університеті.

Участь у спільних активностях, підвищення рівня мотивації та зацікавленості в освіті, науковій діяльності, профільна та професійна орієнтація та скерованість на результат – саме ці кроки стали першими в ефективній взаємодії ліцею, коледжу, Університету.

Запрошуємо на навчання до нашої дружної родини ІАЛ НУБіП України.

Світлана Березинець