З 1 по 31 жовтня 2020 року в рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек у закладах загальної середньої освіти міста Ірпеня та селищ Гостомель, Коцюбинське, Ворзель стартував щорічний Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек.
Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти»
спільно з Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О.
Сухомлинського розроблено рекомендації щодо проведення у 2020 році
Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек під гаслом «Шкільна бібліотека
та екологічна просвіта учнів». Здійснення заходів ґрунтується на Концепції екологічної освіти в Україні, яка передбачає чітку структуру формування екологічної освіти, що охоплює всі вікові, соціальні та професійні групи населення.
Екологічна освіта і виховання дітей та учнівської молоді є одним із найважливіших завдань шкільної бібліотеки. Формування в учнів глибоких переконань у необхідності природоохоронної діяльності зумовлено нагальною потребою української держави в екологічно грамотних громадянах із високим рівнем екологічної культури. Екологічна культура учнів визначається відповідальним ставленням до природи і передбачає наявність глибоких знань про навколишнє середовище та засоби його захисту, екологічний стиль мислення, уміння й досвід розв’язання екологічних проблем, безпосередню участь у природо охоронній діяльності. Головними пріоритетами діяльності шкільної бібліотеки є виховання екологічної свідомості, екологічної культури молодих громадян України.
Серед різноманітних форм роботи шкільної бібліотеки щодо формування
екологічної культури дітей та учнівської молоді важливе місце займають
комплексні заходи з популяризації екологічних знань.
Шкільні бібліотеки постійно шукають нові форми роботи, які допомагають
вихованню творчих особистостей, розвитку екологічної культури сучасних
учнів. Для того, щоб організувати цю роботу ефективно, бібліотека
постійно вивчає інформаційні потреби користувачів у екологічній тематиці,
формує інформаційні ресурси з екології та суміжних наук, організовує
обслуговування запитів користувачів на основі сучасних інформаційних
технологій. Не менш важливою є екологічна освіта бібліотекарів, їх професійна
підготовка. Адже це дасть можливість бібліотекарям здійснювати роботу з екологічної просвіти у бібліотеці з усвідомленням основних проблем науки, з використанням знань джерел інформації та вміння формувати інформаційні потреби читачів у тісному контакті з учасниками освітнього процесу.