26-27 січня 2021 року, в рамках реалізації Всеукраїнського рівня експериментальної роботи щодо особливостей реалізації розвивального навчання , на базі Ірпінського НВО «Освіта» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація системи розвивального навчання в гімназії та ліцеї» у заочному форматі. Співорганізаторами події стали ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та Національна академія педагогічних наук України, за підтримки Ірпінської міської ради та управління освіти і науки. Серед організаторів і учасників конференції були: Даниленко Лідія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, DrHb, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України;Пузіков Дмитро Олегович, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України науковий керівник експерименту всеукраїнського рівня на базі Ірпінського НВО «Освіта»; Устич Юлія Петрівна , заступник міського голови; Білорус Олег Анатолійович, начальник управління освіти і науки Ірпінської міської ради; Тюріна Ліна Георгіївна, директор Ірпінського навчально-виховного об’єднання «Освіта»;Кондратюк Ірина Дмитрівна, методист вищої категорії відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».
Основна мета проведення конференції – обмін знаннями та досвідом, визначення інноваційних технологій навчання та перспектив впровадження в освітній процес системи розвивального навчання.
Тематичні напрями роботи (секції) конференції:

  1. Теорія і практика розвивального навчання в Україні.
  2. Організаційно-методичні умови реалізації системи розвивального навчання в освітньому процесі гімназії.
  3. Організаційно-методичні умови реалізації системи розвивального навчання в освітньому процесі ліцею.
  4. Система розвивального навчання і сучасні інформаційно-комунікаційні технології.
    Учасники конференції виявили високу зацікавленість даною тематикою як перспективним напрямком освітньої інноваційної діяльності.
    Обрана тема конференції стала підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю розглянутих питань за результатами конференції буде укладено електронний збірник матеріалів тез та доповідей учасників розміщених на сайті конференції.