19 лютого 2021 року Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.Школи отримують можливість самостійно визначати кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі в межах заданого базовим навчальним планом діапазону та перерозподіляти навчальні години між галузями на опанування навчальних предметів та інтегрованих курсів й враховувати особливості організації освітнього процесу та освітні потреби учнів.Застосування саме такого підходу до розроблення типової освітньої програми має гарантувати школам посилення автономії, можливість максимального врахування місцевого контексту і, як наслідок, − підвищення якості освіти.Пілотування Державного стандарту базової середньої освіти розпочнеться у вересні 2021 року у двох 5- тих класах Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої. Нагадаємо, що відповідно до рішення МОН України в Ірпінській СЗОШ І-ІІІ ст. #12 з 2017-2018 навчального року розпочалася апробація нового державного стандарту початкової освіти. Для всіх інших Типова освітня програма для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти вводиться в дію поетапно за навчальними роками:🔴 2022/2023 — у 5-х класах;🔴 2023/2024 — у 6-х класах;🔴 2024/2025 — у 7-х класах;🔴 2025/2026 — у 8-х класах;🔴 2026/2027 — у 9-х класах

Освітня програма розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-dlya-5-9-klasiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti