На допомогу керівникам закладів загальної середньої освіти у підготовці до нового навчального року.Як розробити освітню програму закладу? Яка структура освітньої програми? Як правильно і в які терміни затвердити освітню програму закладу на наступний навчальний рік? – та багато іншого в коротких відео-відповідях на актуальні питання. Відповідно до статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту» щорічно заклад освіти розробляє та використовує в освітній діяльності одну освітню програму на кожному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти.Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.