Життєва компетентність дитини – уміння вчитися впродовж життя, визначена у Концепції нової української школи, передбачає формування вміння вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію. Структура роботи з професійної орієнтації в Ірпінських закладах загальної середньої освіти — багатовекторна цілісна система, яка складається із взаємодіючих компонентів, об’єднаних спільністю мети та єдністю управління. Вона є системна, тому діяльність педагогічних колективів злагоджена і керована. Так, заступники директорів з виховної роботи у співпраці з адміністрацією вибудовують стратегію взаємодії суб’єктів, відповідальних за педагогічну підтримку самовизначення школярів, налагоджують зв’язки закладу з соціальними службами, громадськими організаціями, центрами зайнятості населення, які впливають на самовизначення учнів основної та старшої школи.
19 квітня 2021 р. на платформі ZOOM спеціалісти Ірпінського міського центру зайнятості провели для заступників директорів методичний семінар «Профлайфхак або як обрати професію майбутнього». Співорганізатори семінару: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (кафедра менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти факультету педагогічної освіти, менеджменту та мистецтва, Центр неперервної освіти «Освіта для сталого розвитку – інтегральне лідерство», Київський обласний центр зайнятості) спільно з Переяслав-Хмельницькою районною філією КОЦЗ.
Під час роботи семінару розглядалися ряд важливих запитань профорієнтаційного спрямування.
Основна мета семінару – допомогти учням з професійним самовизначенням та актуалізувати приховані внутрішні ресурси; відшукати внутрішній потенціал кожної дитини; навчити трансформувати мрії у цілі; подолати невпевненість та страхи, які заважають професійній само актуалізації.